અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના ડેવલોંપર્સ વિષે માહિતી


ડેવલોંપર્સ સાઇટ્સ પ્રોજેક્ટ્સ સરનામું સંપર્ક ૧ સંપર્ક ૨
પી ઇસ્કોન ગ્રુપ ઇસ્કોન પ્લેટિનમ વેચાણ માટેનો એપાર્ટમેન્ટ બોપલ ખાતે, - - -
ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ લિમિટેડ. ગોદરેજ ગાર્ડન સિટી વેચાણ માટેનો એપાર્ટમેન્ટ જગતપુર ખાતે, - - -
નિધિ ક્રિએટર્સ. શ્રીકુંજ વેચાણ માટેનો એપાર્ટમેન્ટ સેટેલાઇટ ખાતે, - http://www.nidhicreators.com -
ઐશ્વર્યા એન્ટરપ્રાઇઝ. શ્રીજી બિલ્ડર શ્રીજી ફ્લોરા વાસ્તુ વિકેન્ડ હોમ્સ વેચાણ માટેનો રેસિડેન્સીયલ લેન્ડ બગોદરા ખાતે, - http://www.shreejibuilder.com -
પેસિફિકા કંપનીઓ. મીડોવ્ઝ @ ગોકુલધામ ઈન્ડીપેન્ડન્ટ હાઉસ/વેચાણ માટે વિલા સનાથલ ખાતે, - http://www.pacificacompanies.co.in -
એન્જલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. વાઈન્ડ ચીમ્સ વેચાણ માટેનો એપાર્ટમેન્ટ સરદાર પટેલ રીંગ રોડ ખાતે, - - -
નિશાન્ત કન્સ્ટ્રકશન. રિચમોન્ડ ગ્રાન્ડ વેચાણ માટેનો એપાર્ટમેન્ટ પ્રહલાદનગર ખાતે, - http://www.nishantconstruction.com -
0 સીમંધર ડેવલપર્સ દ્વારા સીમંધર ઘર - - - -
0 ધોલેરા સર ઈન્ફ્રા ડેવલોપમેન્ટ લિમિટેડ દ્વારા ધોલેરા મેટ્રો સિટી - - - -
0 મીત્સુમી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ૨ બેડરૂમ, રેસિડેન્સીયલ એપાર્ટમેન્ટ, નિકોલ - નરોડા રોડ - અજય શાહ ૯૯૭૪૫૭૫૭૨૭
હર્ષ રિયાલીટી કર્મભુમી ૧ રેસીડેન્ટ પ્લોટ રાંચરડા - - (૦૭૯)૯૮૯૮૦૯૭૧૯૩, ૯૮૨૪૦૯૧૬૯૧
દાવડા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા લિમિટેડ બેલેવ્યુ ૨ બેડરૂમ, ઈન્ડીપેન્ડન્ટ હાઉસ/ બાવલા માં વિલા ન્યુ પ્રોજેક્ટ - - ૯૯૦૯૬૧૭૯૦૯
બિલ્ડર: સન બિલ્ડર્સ પ્રા. લિમિટેડ સન એમ્બાર્ક ૪ બેડરૂમ, ન્યૂ પ્રોજેક્ટ રેસિડેન્સીયલ એપાર્ટમેન્ટ એસ.જી. હાઇવે ખાતે - મિ.જૈમીન કંપની: સન બિલ્ડર્સ પ્રા.લિમિટેડ ૯૮૨૪૫૪૧૮૦૧
0 ગ્રીન સિટી શ્રી શિવમ શ્રી શિવમ કોર્પોરેશન - - ૯૧૭૩૨૭૧૦૭૮
અજય શાહ મીત્સુમી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અષ્ટમંગલ ઓર્ચીડ ૨ & ૩ બીએચકે રેસિડેન્શિયલ એપાર્ટમેન્ટ, નિકોલ, અમદાવાદ ખાતે - - ૯૯૭૪૫૭૫૭૨૭
રશિષ પટેલ- નીલકંઠ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નીલકંઠ ગ્રીન્સ - વસ્ત્રાલ ઈન્ડીપેન્ડન્ટ હાઉસ / વિલા - - ૯૮૨૫૩૭૭૫૬૧ (૯૧-૭૯)-૬૫૪૫૩૫૩૬
શૈલ શાહ પ્લેટિનમ સ્પેસીસ પ્લેટિનમ સ્પેસીસ રેસિડેન્સીયલ એપાર્ટમેન્ટ, એસ.જી. હાઇવે - - ૯૯૨૫૦૦૨૦૫૦, (૯૧-૭૯)-૨૬૪૪૫૧૧૦
યશ શિવમ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર શિલ્પ સરલ રેસિડેન્સીયલ એપાર્ટમેન્ટ, બોપલ - - ૯૮૨૫૪૮૫૯૨૭
રત્નાકર: રાજા ઈન્ટીરીયર પ્રા. લિમિટેડ અલૌકિક ઉપવન સાણંદ વિરમગામ-રેસિડેન્સીયલ લેન્ડ, - - (૯૧-૭૯)-૨૭૪૭૭૧૪૭, ૯૨૨૭૪૬૮૧૬૬
સિદ્ધાર્થ ઉદાણી બન પ્રોજેક્ટ આસ્થા હોમ્સ ઈન્ડીપેન્ડન્ટ હાઉસ / મહેમદાબાદ માં વિલા - - ૯૯૭૯૮૫૩૭૮૪
એએમજી એડીફીસીસ ટાઉનશિપ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ - ધોલેરા રેસિડેન્સીયલ લેન્ડ, - - ૮૯૮૦૦૩૬૦૬૯
બંસલ ઇન્ફ્રાકોન દિવાળી હોમ્સ ચાંદખેડા રેસિડેન્સીયલ એપાર્ટમેન્ટ, - અપૂર્વા ધામી મનીષ પટેલ, ૯૦૯૯૦૫૦૬૨૧, (૯૧)- ૯૯૭૯૯૯૦૧૬૦
ગોપાલ નંદ ડેવલપર્સ ગોલાલાનંદ આવાસ ૨ બીએચકે રેસિડેન્શિયલ એપાર્ટમેન્ટ, સત્યમેવ હોસ્પિટલની પાછળ, ચાંદખેડા - વિશાલ ઠક્કર ૯૯૨૫૦૭૩૩૩૩
મહેન્દ્ર આઈ પટેલ  શ્રી ગાયત્રી રિયલ્ટી પ્રા. લિમિટેડ - ઈન્ડીપેન્ડન્ટ હાઉસ / એસ.જી. હાઇવે માં વિલા, - - ૯૧-૦૭૯-૨૭૫૦૦૯૨૭
વિશાલ ડેવલોપર શાંતિ સુમન રેસિડેન્સીયલ પ્લોટ, ટાટા નેનો પ્લાન્ટની સામે, સાણંદ - રીતેશ ૯૦૯૯૯૦૩૬૬૩
બકેરી ગ્રુપ બકેરી સિટી ૧, ૧.૫ ૨, અને ૩ બીએચકે રેસિડેન્શિયલ એપાર્ટમેન્ટ પ્રહલાદનગર, વેજલપુર, અમદાવાદ નજીક - - ૯૧-૭૯-૪૦૦૦૧૩૦૦
અભિષેક જૈન અમદાવાદ ખાતે સરોવર વિલેજ રેસિડેન્શિયલ પ્લોટ સ્ટર્લીંગ ગ્રીનવુડ્સ લિમિટેડ - - ૯૧-૭૯-૨૬૮૫૦૯૩૫, ૯૦૯૯૯૪૭૬૯૮
શ્રીમ ડેવલપર્સ શ્રીમ પેથાપુર મહુડી હાઇવે, રેસિડેન્સીયલ લેન્ડ, - સત્યમ પંચાલ ૯૯૭૮૯૬૬૬૧૧
સમભાવ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ સ્તવન અરાઈઝ ૩ બીએચકે રેસિડેન્શિયલ એપાર્ટમેન્ટ્સ, મકરબા પાસે, પ્રહલાદનગર - મિ. મિહિર દેસાઈ ૯૮૯૮૩૦૮૫૨૫
ધર્માદેવ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ ધર્માદેવ નિર્ણય નગર માં રેસિડેન્સીયલ એપાર્ટમેન્ટ - - ૯૯૦૯૯૪૩૩૨૨
1 2 3 4 5 6