અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ઇએનટી ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઇએનટી ડૉક્ટર્સ સરનામું ફોન નં
૧, ઉદય પાર્ક સોસાયટી, સનરાઇઝ પાર્ક પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ વસ્ત્રાપુર સંજીવની સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ્સ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૬૩૪૧
૧, ગૌતમ મેડિકેર, સીમંધર ટાવર્સ, બોડકદેવ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ બોડકદેવ ડો રચના પરીખ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૫૬૮૬
૧, તુલસીબાગ સોસાયટી, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, ડોક્ટર હાઉસ સામે, પરિમલ ક્રોસ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ એલિસબ્રિજ એપોળો હોસ્પિટલ્સ સિટી સેન્ટર (૯૧)-(૭૯)-૬૬૩૦૫૮૦૦
૧, ભગવતી કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, જૈન મર્ચન્ટ સોસાયટી પાસે, સરખેજ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ પાલડી ડો દિપક સી શાહ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૯૦૦૩
૧, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, લાયન્સ હોલ સામે, મીઠાખળી છ રસ્તા, મીઠાખળી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ મીઠાખળી મેડીસર્જ હોસ્પિટલ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૧૦૧૦૧
૧, સરદાર કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ગોવીંદ વાડી સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ ઇસનપુર સ્વપ્ન હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ્સ પ્રા લિ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૧૮૧૦
૧૦, શિવ ચેમ્બર્સ જીએફ, પોળીસ સ્ટેશન સામે, સીટીએમ ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ અમરાઈવાડી અનિકેત ઇએનટી હોસ્પિટલ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૫૯૬
૧૦૩, અશ્વરથ શોપિંગ સેન્ટર, ઉસ્માનપુરા ચાર રસ્તા, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૧૩ આશ્રમરોડ ડો સૌરભ પી પટેલ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૩૧૧૮, (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૦૯૪૬
૧૦૩, અશ્વરથ શોપિંગ સેન્ટર, ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક હોટેલ સામે, ઉસ્માનપુરા ક્રોસ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ઉસ્માનપુરા પટેલ ઇએનટી હોસ્પિટલ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૦૯૪૬
૧૦૪, હરેક્રિશ્ના કોમ્પલેક્ષ, અપ્સરા સિનેમા સામે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ કાંકરિયા ડૉ પાર્થેશ પરીખ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૧૮૦૭
૧૧, આશિર્વાદ એવન્યુ, કોચરબ આશ્રમ સામે, પ્રિતમ નગર, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ એલિસબ્રિજ નિશાન્ત ઇએનટી હોસ્પિટલ અને એલર્જીક ક્લીન (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૦૫૩
૧૧, જ્ઞાનકુંજ, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ નવરંગપુરા ડૉ હિમાંશુ રશ્મિકાંત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૦૫૩૫
૧૧, સુંદરવન સોસાયટી, ઔડા કચેરી પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ઉસ્માનપુરા આલાપ ઇએનટી ક્લિનિક અને સર્જિકલ નર્સિંગ હોમ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૫૦૮
૧૧, સુંદરવન સોસાયટી, નવગુજરાત કોલેજ પાસે, આશ્રમરોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ઉસ્માનપુરા ડૉ રુચી વી શાહ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૨૦૫૫
૧૧૨, બિઝનેસ સેન્ટર, પ્રથમ માળે, ભગવતી એમ્પોરિયમ, રોઝ બિલ્ડીંગ, પથ્થરકુવા, રીલીફરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ પથ્થરકુવા ડૉ હારૂન જે મેમોન (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૮૪૩૧
૧૧૨, વ્યાપાર કેન્દ્ર, રીલીફરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ રીલીફરોડ ડૉ મેમોન હારૂન જે (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૮૪૩૧
૧૨૫, એલિસબ્રિજ શોપિંગ સેન્ટર, પ્રથમ માળે, ટાઉન હોલ સામે, આશ્રમરોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ એલિસબ્રિજ માનસેતા ઇએનટી હોસ્પિટલ પ્રા લિ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૫૪૪
૧૫૭, સદર બજાર, પોળીસ ચોકી કેમ્પ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ શાહીબાગ ડૉ જિજ્ઞેશ વી પરીખ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૭૩૩૫
૧૬, શાલીમાર કોમ્પ્લેક્ષ, પ્રથમ માળે, મહાલક્ષ્મી પાંચ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ પાલડી કંસારા ઇએનટી હોસ્પિટલ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૦૫૫૦
૧૯, બ્રાહ્મણ મિત્ર મંડળ સોસાયટી, ડૉક્ટર હાઉસની પાછળ, જલારામ મંદિર પાસે, રેલવે ક્રોસિંગ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ એલિસબ્રિજ લે બોન્હ્યુર ડાયાબીટીસ અને થાઇરોઇડ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૧૬૧૬
૨ - બી, અનમોલ ફ્લેટ્સ, ન્યુ અલકાપુરી સોસાયટી, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ગુલબાઈ ટેકરા સુબોધ જે ઝવેરી (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૮૬૨૩૪
૨ સહયોગ, લાલદરવાજા ૩૮૦૦૦૪ લાલદરવાજા ડો કે સુરેશ ભણસાલી (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૪૦૭૦
૨, અગ્રસેન ટાવર, અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬ અસારવા ડો એન વિપુલ પટેલ (૯૧)-૯૮૨૫૩૪૮૫૭૦
૨, જયમંગલ સોસાયટી, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ નારણપુરા સ્વાસ્થ્ય ક્લિનિક અને હોસ્પિટલ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૯૯૭૭
૨, નિરવ શોપિંગ સેન્ટર, રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮ મણીનગર ડો સી બંકીમચંદ્ર શાહ (૯૧)-૯૮૨૫૨૪૯૫૪૮
૨/૨, ઋત્વી કોમ્પલેક્ષ, ગોયલ ઇન્ટરસિટી, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ થલતેજ ડૉ આશા સી રાનડે/ ડૉ ચંદ્રશેખર આર (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૪૬૬૮
૨૦૨, સમર્થ એપાર્ટમેન્ટ, સમર્થેશ્વર મહાદેવ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ એલિસબ્રિજ અનંત રાયચંદદાસ શાહ (૯૧)-૯૮૨૪૬૧૩૫૧૦
૨૦૪-૨૦૫, શ્યામક કોમ્પલેક્ષ, કામધેનુ કોમ્પલેક્ષની પાછળ, સહજાનંદ કોલેજ સામે, પોળિટેકનિક, પાંજરા પોળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ આંબાવાડી બાબુલ ઇએનટી હોસ્પિટલ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૧૪૨૧
૨૦૪.૨૦૫, શ્યામક કોમ્પલેક્ષ, નેહરુનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ નેહરુનગર ડો એ રાજીવ ઝા (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૧૪૨૧
૨૦૭, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષ, બીજા માળે, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ મણીનગર ડૉ સી એસ ગોહિલ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૨૨૧૫
1 2 3 4 5 6 7 8