અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ગરબા ઓરકેસ્ટ્રા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ગરબા ઓરકેસ્ટ્રા સરનામું ફોન નં
- માલા મ્યુઝિક બેન્ડ દુકાન નં ૨૩, નાથાલાલ જગડિયા બ્રિજની નીચે, જુલેલાલ મંદિર સામે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૮૨૪૭૪૭૬૬૫
અમરાઈવાડી મહેશકુમાર અને પાર્ટી ૨૧/૨૫૨, જવાહર નગર,, ઈન્દિરા નગર પાછળ, એઈસી ઓફિસ સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૫૦૫૯૫૯૩
અમરાઈવાડી શ્રી મ્યુઝિકલ ગ્રુપ ખોડિયાર પાન પાર્લર, ભારત પાર્ટી પ્લોટ સામે, રબારી કોલીની પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૪૨૬૩૬૧૧૦૨
અસલાલી મેહુલ રામાનુજ એડીસી બેન્ક સામે, અસલાલી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૪૫ (૯૧)-૯૭૨૬૦૬૬૯૮૯
અસારવા મનોજ મ્યુઝિકલ બેન્ડ ચમનપુરા ચકલા પાસે, રંગ સંતોષી મંદિર પાસે, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૧૭૮૬
આંબાવાડી ઘૂંઘટ ઇવેન્ટ એલ/૨, વિક્રમ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૦૧૨૧
આંબાવાડી હિમાંશુ ત્રિવેદી દુકાન નં ૯, શાંતિ ટાવર, માણેકબાગ હોલ, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૫૭૯૬
આંબાવાડી ઝણઝણાટ બિટ્સ ૧૮/૨૧૫, પરિશ્રમ એપાર્ટમેન્ટ, વિમાનગર પાસે, ઉમિયા વિજય પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૫૯૯૦૫૭
આંબાવાડી ખેલૈયા બ્રધર્સ ગ્રુપ ૧૬/૩૮૪, આંબેડકર કોલોની, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૧૪૫૯૦૧૭૦
આંબાવાડી લેહર મ્યુઝિકલ ઓરકેસ્ટ્રા બી/૨, બાબુલ ફ્લેટ, નેહરુનગર, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૫૩૨
આંબાવાડી પાયલ વૈદ્ય બી/૨૦૨, આશ્રય એપાર્ટમેન્ટ, હીરાબાગ ક્રોસિંગ, એપોલો સિટી કેન્દ્ર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૧૩૦
આંબાવાડી ટહુકો ગ્રુપ ૬, બિનતા શોપીંગ સેન્ટર, તાસ્કંદ સોસાયટી પાસે, ભુદરપુરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૨૭૦૯૫૫૫૪
આંબાવાડી યોગેશ શુક્લ ડી/૬, કેશવ બાગ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન, શ્રેયસ ટેકરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૨૪૪૪૬૮૬૮
આશ્રમરોડ રી મલ્ટી સેવાઓ ઇન્વેસ્ટમેંટ હાઉસ, પ્રથમ માળે, ગાંધીગ્રામ રેલવે સ્ટેશન સામે, પદ્મ ચેમ્બર્સણી પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૮૦૦૫૬
ઇન્કમટેક્ષ અર્પણ કોમ્યુનિકેશન ૩, પાર્શ્વનાથ ચેમ્બર્સ, ન્યૂ આરબીઆઇ પાસે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૫૬૫૦
ઇસનપુર આશા વૈષ્ણવ અને ગ્રુપ ૩૪૪, વિશાલ નગર, સ્વામિનારાયણ મંદિર, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૦૮૧૧
ઇસનપુર વ્રજવૃંદાવન મ્યુઝિકલ ગ્રુપ સી/૬૯, રંગ આશિષ સોસાયટી, ઇસનપુર કેનાલ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૪૩૪૭૩૨૫
ઇસનપુર યોગેશકુમાર શુક્લ ૨૫ / બી, ખોડિયારપાર્ક સોસાયટી, ગણેશ પાર્ક, ધોળેશ્વર મહાદેવ સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૪૨૬૩૭૪૪૫૪
એરપોર્ટ ડીજે રીતુ તાજ આવાસ પાસે, એરપોર્ટ રોડ તલાવડી એરિયા, એરપોર્ટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-૯૮૯૮૩૮૫૮૫૪
એલિસબ્રીજ કલ્પસ ટેલર અને ક્લોથ મર્ચન્ટ ૧૨, અગ્રવાલ ચેમ્બર્સ, ટાઉન હોલ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૫૩૮
એલિસબ્રીજ મોકસ ઇવેન્ટ અને એન્ટરટેઈન ૭, મંગલ પ્રભા ફ્લેટ્સ, સોનલ નર્સિંગ હોમ સામે, જલારામ મંદિર પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૩૭૪૧
એલિસબ્રીજ સાગર મ્યુઝિકલ ગ્રુપ ફ્લેટ નં ૪૩, સુરુચિ એપાર્ટમેન્ટ, ચોથા માળે, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, ડોક્ટર હાઉસની પાછળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૮૭૮૬
એલિસબ્રીજ સાહિલ આર્ટસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૨૦૩, મહારાણા પ્રતાપ કોમ્પલેક્ષ, વીએસ હોસ્પિટલ, આશ્રમ રોડ, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૨૧૯૦
એલિસબ્રીજ સંજય ઓઝા ૬, અશોક એપાર્ટમેન્ટ, ગુજરાત કોલેજ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૦૧૨૯
એલિસબ્રીજ ટચ ટ્યુન્સ ૧૨, અગ્રવાલ ટયુન, ટાઉન હોલ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૯૭૮૫૪૩૪૯૫
એલિસબ્રીજ ત્રિમૂર્તી થિયેટર્સ ૧૫૩ મદલપુર, પન્ચીકુરા હોટેલ લેન, પરબડી પાસે, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૪૭૦
ઓઢવ બ્રાહ્મણી ઈલેક્ટ્રિકલ ૧૨૦, વિજય એસ્ટેટ, જીઆઇડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૮૨૫૦૯૬૪૧૯
ઓઢવ દેશની મ્યુઝિક ગ્રુપ બી/૪૬, હરિનંદન કોમ્પલેક્ષ, અર્બુદાનગર રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૮૭૯૨૩૩૪૨૩
ઓઢવ સરસ્વતી ડેકોરેટર્સ હનુમાન મંદિર પાસે, છોટાલાલની ચાલી, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૪૨૬૩૩૯૩૮૯
ઓઢવ ગાયક એક્ટર ડાન્સર ૨૦૩, રાધેશ્યામ, રબારી વસાહત પાછળ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૮૯૮૦૦૭૭૨૦૪
1 2 3 4 5 6 7