અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની હોમિઓપેથિક ક્લિનિક અને ડોકટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હોમિઓપેથિક ક્લિનિક સરનામું ફોન નં
થલતેજ મધુર હોમિયોપથિક ક્લિનિક ૧૪, ગોપી કોમ્પલેક્ષ, ભાઈકાકા નગર, હોમ ટાઉન સામે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-૮૪૦૧૭૫૨૨૦૫
નરોડા વિવેક હોમીયો ક્લિનિક મેમ્કો ટોલનાકા પાસે, હીરાવાડી ક્રોસ રોડ, લાલબહાદુર શાસ્ત્રી રોડ, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૮૨૫૮૭૮૬૯૭
નરોડા દીપ હોમીઓપેથી ક્લિનિક ડી/૧૯૩, પાયલ નગર, ખોડિયાર માતા મંદિર રોડ, પુલીન ભાગ ૧ સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૪૨૮૧૩૨૨૧૬
નરોડા ડૉ. અરુણ સી પટેલ બી/૨, ચુનીલાલ ટાવર્સ, સૈજપુર ટાવર પાસે, સૈજપુર એક્સાઇઝ ચોકી સામે, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૮૨૫૬૫૦૬૮૬
નરોડા ડો રાજેશ પ્રજાપતિ ૭, સ્વપ્નસૃષ્ટિ કોમ્પલેક્ષ, હરીદર્શન ક્રોસ રોડ, કઠવાડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૭૨૫૪૫૪૨૧૦
નરોડા હર્ષ કોમ્પુટરાઇઝ્ડ હોમિયોપથી ક્લિનિક ૨૧, ઉપવન કોમ્પલેક્ષ, ન્યૂ નરોડા, મનોહરવિલા ક્રોસ રોડ, નરોડા નિકોલ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૩૧૪૧૫
નરોડા કૃષ્ણ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક ૫, પૂજન કોમ્પલેક્ષ, ઓફ શંકુતલ બંગલો, કુંજ મોલ પાસે, ન્યૂ ઇન્ડિયા કોલોની રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૯૨૫૩૫૮૮૫૫
નરોડા મારુતિ ક્લિનિક વ્યાસવાડી સામે, કઠવાડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૮૭૯૨૪૫૫૩૧
નરોડા નિર્મળ ક્લિનિક સી/૪૨, ધરેન્દ્ર્નાગર સોસાયટી, કેનાલ પાસે, અંબે મંદિરની સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૩૧૩૫
નરોડા સ્પંદન હોમિયોપેથિક ક્લિનિક ૩૬, ગેલેક્સી એવન્યુ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ગેલેક્સી સિનેમા સામે, એન એચ નં ૮, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૯૯૮૪૫૯૩૪૬
નવરંગપુરા ભવ્ય ધન્વંતરી આયુર્વેદિક અને હોમીયો ક્લિનિક આરોહી- II, ત્રીજા માળે, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન પાસે, વિજય ક્રોસ રોડ પાસે, શેલ્બી હોસ્પિટલની બાજુમાં, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૨૬૨૩
નવરંગપુરા ડૉ. અશોક કુશ્વાહ ૨૨, સ્વસ્તિક હાઉસ, બીજા માળે, સ્ટેડિયમ સર્કલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૪૦૦૮૦૦૫
નવરંગપુરા ડૉ. પ્રિતિ જે શાહ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક દુકાન નં ૪, સુપથ કોમ્પલેક્ષ, રસરંજન સામે, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૭૯૦૯
નવરંગપુરા ડૉ સમીર હોમિયોપેથ ૨૦૪, આગમન કોમ્પલેક્ષ, ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ બેન્ક પાસે, મીઠાખળી છ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૦૨૫
નવરંગપુરા હેપી હોમિયોપથી ક્લિનિક ૧૦૯, શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ, જૈન મંદિર સામે, નવરંગપુરા બસ સ્ટોપ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૦૧૩૫
નવરંગપુરા પુન્યશ્રી હોમીયો ક્લિનિક સિલ્વર સ્પ્રિંગ બિલ્ડીંગ, પ્રથમ માળે, સેન્ટ ઝેવિયર્સ ગર્લ્સ કોલેજ પાછળ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૪૫૭૬૪૭૩
નારણપુરા ડૉ પરેશ પટેલ દેવકીનંદન જૈન મંદિર સામે, દર્પણ પાંચ રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૫૦૨૩૩૦૪
નારણપુરા ડૉ. રાજન ઐયર ઓમ ૧૨, સુદર્શન સોસાયટી ૧, નારણપુરા પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૩૩૬૦
નારણપુરા વિવેક હોમીયો ક્લિનિક દુકાન નં ૪, વિહારિકા કામદુર્ગા સોસાયટી, ભાગ-૨, અંકુર બસ સ્ટોપ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૫૮૭૮૬૯૭
નારોલ મુફીદ ક્લિનિક શાલીમાર ટોકીઝ સામે, કાંકરિયા તળાવ રોડ, નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-૯૩૨૭૭૬૯૮૦૧
પાલડી આસ્થા મલ્ટી થેરપી ક્લિનિક ઉમાપતિ, રામબલી શાળા સામે, મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૨૩૦૫
પાલડી ડૉ ધર્મેશ શાહ ૪/૫, હિરલ શોપીંગ સેન્ટર, લિટલ ફ્લાવર સ્કૂલ પાસે, પાલડી ભથ્થા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૮૭૧૬
પાલડી હોમીયો ક્લિનિક ૬ ઓએસિસ, પ્રથમ માળે, અંકુર સ્કૂલ સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૪૮૩૧
પાલડી મનીલ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક ૩૧૭, નીલકંઠ પ્લાઝા, ઓનેસ્ટ હોટેલની ઉપર, ભથ્થા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૨૦૬૩૩
પાલડી શ્રી દિવ્ય જીવન સાંસ્કૃતિક સંઘ મેહેંદી નવાબ જંગ હોલ પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૨૮૯
પાલડી ક્લાસિકલ હોમિયોપથી ૨૮, વર્ધમાન ફ્લેટ્સ, જૈન મર્ચન્ટ સોસાયટી સામે, મહાલક્ષ્મી પાંચ રસ્તા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૨૫૨૩
પ્રહલાદનગર આસ્થા મલ્ટી થેરપી ક્લિનિક ૧૪/એ, કૃષ્ણ બંગલો, સફલ પ્રોફીટેર સામે, રામદા હોટેલ પાસે, પ્રહલાદનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૭૪૪૪૮
બાપુનગર ડૉ. ચંદ્રકાંત એચ પટેલ ૨૨૫, દિનેશ ચેમ્બર્સ, ઇન્ડિયા કોલોની, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૪૨૬૩૧૬૪૪૭
બાપુનગર અક્ષર હોમિયોપેથિક ક્લિનિક દૂકાન નં ૫, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જનપથ એપાર્ટમેન્ટ, ઇલા સોસાયટી પાસે, ઇન્ડિયા કોલોની બસ સ્ટોપ સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૨૨૮૭૨૦૫૭૫
બાપુનગર ડૉ. કિશોર ઓનલાઇન હેલ્થ કેર ૨૨, સત્યનારાયણ નગર, વિરાટનગર ચાર રસ્તા પાસે, મરઘા ફાર્મ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૦૬૨૨
1 2 3 4